Ny runde om den kontroversielle Haspa-planen

Mandag legges planen for endringene i Hasbergtjerndalen fram for utvalget for miljø og utvikling (UMU). Flere endringer er foreslått. Men det er fortsatt mye som ikke er ferdigdiskutert politisk.