Først vil vi takke styret i Ap for deres store engasjement for oss i SP. Noe av kritikken fra Ap finner vi underlig. Vi har blitt avkrevd forklaring for både det ene og det andre etter at det ble klart hvem vi valgte å inngå et valgteknisk samarbeid med. Det siste utspillet spør om vi skal ha valgt posisjoner fremfor politikk. Vi velger å tolke dette som at det er skuffelsen over valgresultatet og over ikke å ha kommet i posisjon, som taler.

Først så er det fint dere evner å ta selvkritikk før dere kritiserer oss. Vi skal ikke dvele for mye med fortiden, men AP sitt valgtekniske samarbeid med blant annet Høyre for 8 år siden er kanskje noe mer spesielt enn det sentrumsalternativ vi har nå.
Hva gjelder en felles politisk plattform så er det vel ei stund siden det var et flertall i Kongsberg som var tuftet på det.

Sp, Kongsberglista, MDG og V har helt korrekt inngått en valgteknisk avtale med en forpliktelse overfor kommunens budsjett, men ellers ingen øvrige politiske føringer. Vi vil søke flertall for Sp-politikk der vi måtte få det og vi vil støtte gode forslag til beste for kommunen og innbyggerne, uansett der forslagene måtte komme fra. Vi vil søke brede flertall.

Sp sa før og under valget at vi er åpne for gode forslag og kan samarbeide med de fleste. Derfor var det også naturlig å prate med både Ap og Høyre etter valget. Vi mener det var en god og åpen tone på hvor landet lå, der vi har vært åpne på at vi snakket og sonderte med flere. Derfor bør det heller ikke være veldig overraskende for AP at det også var naturlig at vi snakket med flere av de vi har samarbeidet med i inneværende periode.

Ap sitt ønske var at vi hadde blitt med på en politisk plattform. Vi mener det var mye god politikk i den som vi fint kan stille oss bak. Men hva tilsier at vi ikke kan bli enige om mye av det samme uten at vi inngikk et bindende samarbeid? Akkurat som om det kan være fornuftige ting som kommer fra høyresiden, eller fra sentrum som også bør kunne få mulighet for å få flertall?

Sp inviterer alle til å komme med konstruktive politiske forslag. Er ikke dette befriende da AP? Som kommunens største parti, og det sentrumsparti Sp er, vil Sp lytte til Ap så vel som H. I mange saker vil det også bli flertall sammen med Kongsberglista, MDG og Venstre. Dette kalles å drive politisk arbeid. Det at man ikke avtaler alt på bakrommet mener vi er en fordel ikke ulempe.

Avsnittet der dere spekulerer og antyder at vi har tilbakeholdt informasjon for heller drive maktspill faller på sin egen urimelighet. Fordeling av posisjoner ville stort sett være det samme om vi gikk til dere enn om vi gikk sammen med sentrum.

Hadde velgerne vært så misfornøyd med det som har skjedd de 4 foregående årene så har jeg tiltro til at de hadde gitt beskjed under valget. Som det største partiet vil vi ta ansvar for å fortsatt jobbe for det beste for hele kommunen.