– De siste 20 årene har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av digital revolusjon, ikke en politisk styrt utvikling. Vi skal i framtiden sørge for et godt og likeverdig posttilbud over hele landet, men det må være tilpasset det folk faktisk etterspør, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding onsdag.

I den nye postloven foreslår regjeringen å innføre postomdeling 2,5 dager i uka.

Aviser får særbehandling

Regjeringen understreker at de ser at distriktsaviser i en slik hverdag vil slite, ettersom posten ofte er eneste alternativ for avisdistribusjon i distriktene.

– Regjeringen vil utvide ordningen med statlig kjøp av avisdistribusjon og øke mediestøtten for å legge til rette for omstilling og digitalisering, heter det i pressemeldingen fra Dale.

I områder uten avisenes egne budtjenester – om lag 15 prosent av leserne – får avisa av Posten på hverdager. Fra november 2016 har eksempelvis Easy2You (tidligere Kvikkas) levert aviser på lørdager i flere områder.

Staten betaler

Færre omdelingsdager for post gjør at avisabonnenter i nevnte områder risikerer å ikke får levert avisa den dagen den kommer ut.

– Det er viktig for regjeringen å bidra til mediemangfoldet i landet vårt, og vi vil dierfor innføre en ordning der staten kjøper avisombæring i disse områdene på tre faste ukedager – tirsdag, torsdag og lørdag – i tre år fra loven trer i kraft.

– Til sammen vil dette koste om lag 750 millioner kroner, seier Dale.

Les også: Tok over avislevering på lørdager for Posten – nå er selskapet konkurs