Jeg støtter IKKE Putins invasjon og brutale krigføring i Ukraina. Men jeg ser at innlegget mitt kan leses sånn.

Invasjonen er Russlands ansvar. Det jeg ville med innlegget mitt var å peke på at bakgrunnen for krigen nok er mer mangesidig enn det vi får vite, og at USA/NATO har en rolle her. Mange eksperter mener at dette er en såkalt proxy-krig mellom USA og Russland, som utkjempes i Ukraina, og som USA vil «kjempe til siste ukrainer.»

Agendaen min er at hvis vi skal bevege oss mot en fredeligere verden kan vi ikke ensidig demonisere den ene part i en konflikt, og fornekte den andres vesentlige bidrag. Og at i stedet for å pøse inn mer våpen i krigen burde verden sendt alle sine beste diplomater, og fått Ukraina, Russland og NATO/USA til å sette seg ned ved samme bord, for å lytte til hverandre, og med FN som leder for forhandlingene. Der burde de bli sittende til konflikten er løst på en måte som både Ukraina og Russland kan leve med. Dialog og gjensidig forståelse er veien til fred. Russlands punkter som de sendte til NATO i desember burde være et godt utgangspunkt for forhandlinger.

«The best weapon is to sit down and talk», sa Nelson Mandela. Kast krig på historiens skraphaug, det er for primitivt for dagens verden. Ingen vinner en krig, det er bare tapere.