– Nå går dette videre i henhold til det som er vedtatt, forteller Annette Finnerud, direktør i Kongsberg kommunale eiendom (KKE). Det er endret noe på effekt og størrelse, men teknologien og det innovative er beholdt.

«Styret velger å gå videre med det omprosjekterte anlegget i tråd med daglig leders anbefaling. Det er mange aktører som har nedlagt mange timer og det er et viktig prosjekt omdømmemessig. Det er en vesentlig del av den totale presentasjonen av Vestsiden ungdomsskole og Teknologibyen Kongsberg», heter det i protokollen fra styremøtet mandag 13. juni. Vedtaket var enstemmig.

Styret fikk lagt fram omfattende bakgrunnsdokumentasjon.

Direktøren forteller at alle steiner er snudd og at budsjettet på drøyt seks millioner kan holdes. Estimatet på nesten tolv millioner kroner, som ble antydet tidligere i år er nå gjennomgått av samarbeidspartnerne.

Les også: Vurderer å skrinlegge prestisjeprosjektet


Noe redusert

– Har det vært en omfattende jobb å prute det ned?

– Det er jo et annet prosjekt som ligger der nå. Men vi har gjort ganske mange undersøkelser – og vært i kontakt med leverandører som har hjulpet med å omprosjektere, det har vært mange involvert og vi måtte være sikre på at alt skulle la seg gjennomføre, sier Finnerud.

Det har som nevnt vært snakket høyt og skrevet mye om hvordan Kongsberg kommune er mer enn fremoverlent med tanke på å bidra til grønnere drift i formålsbygg slik som en skole.

Les også: Miljøpenger settes på bok

Prestisje

Det som er nytt og interessant i så måte er hvordan solstråler bidrar til å danne hydrogen som lagres i metallhydrid. Veldig enkelt forklart lagres hydrogenet i et metallpulver med egenskaper som gjør at gassen kan bindes kjemisk.

Innføringen av hydrogen som energibærer vil kunne bli en nøkkel for å kunne erstatte fossile energikilder. Skolebygget kommer til å produsere strøm, i stedet for å bruke.

Prosjektet har fått rause tilskudd, og kommunen har også vunnet en KLPs klimapris på 500.000 for innovativ satsing.

«Skolen gir mulighet til å studere energiløsningene i drift, noe som kan bidra til at denne typen nullutslippsløsninger kan skaleres og tas i bruk i andre plussbygg i inn- og utland», skriver Miljødirektoratet i sin begrunnelse for økonomisk tilskudd.

Les også: Kommunen gir pris til eget bygg