Det er trist lesning å se at Raumyr barnehage valgte å droppe pride aktiviteter i barnehagen, fordi noen foreldre truet med å ta barna ut av barnehagen den dagen det ble gjennomført. For meg tydeliggjør det bare at de aktuelle foreldrene har holdninger, som tilsier at aktiviteten absolutt burde vært gjennomført. Dette fordi det i hjemmet tydeligvis foreligger usunne holdninger, og at barna derfor absolutt trenger å lære toleranse for mangfold og likeverd et annet sted.

Videre finner jeg det interessant at pride begrepet er utelatt i Venåsløkka barnehage fordi «pride ikke er et så kjent begrep for barna». Hvordan har de lært seg begreper som «stolthet og tilhørighet», er det begreper barna har medfødt kjennskap til?

Intoleranse og fordommer skaper frykt, vold, krig og elendighet.

Kunnskap og toleranse er grunnlag for forståelse og aksept, som leder til mangfold, variasjon, mer kunnskap og utvikling!

Til slutt vil jeg applaudere deg som er åpne og tolerante for menneskers rett til likeverd uansett farge, kultur, tro, kjærlighetspreferanser eller annet.