Protesterer mot hytteplaner i uberørt område

– Baklifjellet er ei urørt perle. Det lille fjellpartiet er et verdifullt og viktig natur- og friluftsområde i Kongsberg. Å åpne opp for hyttebygging her vil være galt og uforsvarlig med tanke på naturmiljø og friluftsliv.