Psykiatripasienter møter smittetiltak

Vestre Viken foretar nå prioriteringer i psykiatrien. Akuttpasienter får hjelp. Pasienter uten akutt behov for hjelp, blir skrevet ut.