– Jeg ble bare sint fordi det var masse kunder i kiosken, så kommer den fjotten og truer meg med pistol. Jeg ble rasende

Heidi Isaksen er ikke den som blir lettest skremt. Da kunden truet henne med pistol ble hun bare sint.