Gå til sidens hovedinnhold

Rede til å investere milliarder

Artikkelen er over 6 år gammel

Vestre Vikens direktør forteller at Helse og omsorgsdepartementet har Vestre Viken-sykehuset på sin prioriteringsliste i statsbudsjettet i 2017. Men vedlikeholdet av de resterende sykehusene er det ikke.

Direktør i Vestre Viken HF Nils Fredrik Wisløff, fortalte til styret mandag at det uttalte målbildet står fast. Det skal investeres anslagsvis 14,5 milliarder kroner i løpet av ti år. Dette innbefatter nytt sykehus i Drammen og opprusting av de resterende sykehusene i foretaket.

- Det er ambisiøst. Vi kommer til å bli ett av de virkelig store satsingene i nasjonalbudsjettet i 2017, sa han i møtet.

Han fastholdt at Vestre Viken går for tre moderniserte lokalsykehus – Kongsberg, Ringerike og Bærum, som vedtatt.  Kongsberg kom med i denne pakken på ordre fra styret i fjor. Denne vedlikeholdspakken er samlet antatt å koste 1,5 milliarder kroner og er under utredning.

Direktøren orienterte styret om at denne kostnaden ikke har prioritert status i helse- og omsorgsdepartementet, men at det like fullt er foretakets plikt å besørge. Han fortalte at saken har gul status i en skala der grønt er inne og rødt ikke er det.

En viktig del av investeringene blir også moderniseringen fem distriktspsykiatriene sentre, som er en viktig del av virksomheten. Kongsberg DPS er ett av disse fem.

Fordeling av funksjoner

Det har i sykehusmiljøet vært knyttet spenning til hva som vil skje med lokalsykehuset når et nytt sykehus i Drammen står ferdig. Noe av dette avhenger av nasjonal sykehusplan som er ventet til stortinget i oktober i år.

- Vi kommer til å se nærmere på funksjonsfordeling mellom Kongsberg og Drammen når nasjonal helseplan er vedtatt, sa Wisløff i møtet.

Innholdet i denne er ventet å bli grundig debattert når forslaget frigis av departementet.

Kjører stramt

Vestre Vikens økonomiske langtidsplan er sterkt preget av de tunge investeringene, for selv om staten bidrar med friske midler, må foretaket selv regne med en solid andel. Det betyr at de ikke kan returnere til tiden med røde tall. Tvert i mot, de må ha overskudd og jobbe for å øke dette i takt med årene som kommer.

Det betyr at alle inntekter kommer godt med. Vestre Viken virker hissige på å selge unna eiendom for tiden. Lier sykehus er langt på vei solgt. Det er solgt eiendom i Kongsberg og det er planer for å avhende i Bærum.

Legevaktbygget som skal reises i Kongsberg innen november 2016, skal sannsynligvis også selges, dersom de ikke velger en form for utleie.

Det har versert spørsmål i sykehusmiljøene om salg av lokale eiendommer skal tilfalle sykehuset som har vært tilknyttet. Men sterke signaler fra styret tyder på at øremerking av denne typen ikke kommer på tale. Blant annet valgte direktøren å trekke saken om salg av en eiendom i Bærum, etter at dette prinsippet ble diskutert i styret.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.