Gå til sidens hovedinnhold

Reformer svineindustrien nå!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bildene som NRK publiserte fra norske svinefjøs viser at dyrevelferden for svin i Norge langt ifra er bra nok. Bildene viste griser med store åpne sår, med avbitte haler og griser som ikke har noe annet sted å være enn å gå rundt i egen og andre sin avføring. NRK sin ekspert konkluderer med at på 26 av de 28 gårdene bildene er tatt, er dyrevelferdsloven brutt. Vi kan selvfølgelig ikke vite sikkert hvordan det står til på resten av gårdene i Norge. Men at du kan være trygg på at grisen du spiser i Norge har hatt det godt, det kan man dessverre ikke si.

Det var nettopp dette Gilde lovet etter forrige gang vi fikk se forferdelige bilder fra norsk svineindustri. Etter NRK-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter i 2019, hadde Gilde en stor kampanje med annonser hvor det sto: Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra».

Industrien gjorde ikke nok for å rydde opp i problemene den gang, kan vi stole på at de gjør det nå? Nei, mener vi. Rota til problemet er nemlig jordbrukspolitikkens evige effektiviseringsjag og iveren etter billig kjøtt, og den politikken står fortsatt fast. Flere overarbeida bønder i gjeldskrise er et dårlig utgangspunkt for å løfte dyrevelferden. Men FrP gikk sammen med regjeringen denne uka og sikret flertall for nok et jordbruksoppgjør med svake overføringer til jordbruket og krav om effektivitetsøkning.

Både dyra og bonden fortjener roligere liv. Det trengs en omstilling av industrien, og det må både staten og forbrukeren være med på å betale for. Vi må spise mindre gris, men til gjengjeld griser som har hatt det bedre. MDG har vedtatt i sitt program at vi vil «Omstille norsk kylling-, kalkun-, svine- og eggproduksjon ved å kreve sunnere raser og sikre individene mer plass, miljøberikelser, bedre luft og tilgang på dagslys og uteområder.»

For gris spesifikt vil vi også forby fiksering, som innebærer at grisen ikke har noen mulighet til å røre seg, og kirurgisk kastrering. Vi vil samtidig gi støtte over jordbruksavtalen til dyrevennlige alternativ til kirurgisk kastrering, fram til disse blir vanligere og billigere, for å ikke påføre bonden ekstra kostnader for å ta bedre vare på dyra.

Samtidig foreslår vi i vårt alternative jordbruksoppgjør å innføre noe helt nytt – et beitetilskudd til gris. Når ei bonden blir betalt 420,- for å ha ei ku på innmarksbeite og 817,- på utmarksbeite, hvorfor skal grisen få 0,-? Griser bør riktignok ikke gå over alt alltid av hensyn til jordsmonnet, men utegang gir bedre liv for grisen, samtidig som grisen faktisk kan hente en god del av maten sin ved å grave i jorda – særlig der det er masse ugras. Vinn-vinn.

I tillegg vil MDG styrke tilsynet til dyra. Mattilsynet har ikke gjort en god nok jobb for å ivareta dyrevelferden til grisene. Staten har gitt dem for lite tilskudd til tilsyn, og vi mener Mattilsynet har en uheldig dobbeltrolle. Vi vil opprette et eget dyretilsyn som skal ligge under Klima- og miljødepartementet, og øke overføringene til tilsyn.

Vi vil også sanksjonere brudd på dyrevelferdsloven gjennom avkortning av eventuelle produksjonstilskudd. Samt at vi vil kreve at alle animalske produkter merkes med informasjon om hvordan dyr har blitt behandlet i produksjonen etter modell fra næringsdeklarasjonen.

Det er store forskjeller mellom de politisk partiene på hvor mye de vektlegger dyrevelferd. Solidaritet med dyr vil alltid være førende for MDGs politikk – også forebyggende, ikke bare når kriser kommer fram i lyset.

Stem for dyrene i høstens stortingsvalg og spør partiene hva slags politikk de har for å bedre dyrevelferden i Norge. Samfunnet har et ansvar for hvordan vi behandler dyrene våre!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.