Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen fratar fylkene makt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sent søndag kveld sendte regjeringen ut pressemelding om det mange av oss har fryktet. De vil nå påtvinge alle fylker rent karakterbasert inntak til videregående skole. Frem til nå har fylkene bestemt dette sjøl. Det blir det nå slutt på. At det lokale sjølstyret ble skrevet inn i Grunnloven i 2016, bryr Høyre, KrF og Venstre seg lite om. Staten skal overkjøre og bestemme.

Da vi i Viken sendte inn høringssvar på dette i fjor høst, var vi tydelige. Dette vil vi bestemme sjøl, og vi vil ha nærskoleprinsippet som inntaksordning. Det samme mente et overveldende flertall av de som sendte inn høringssvar, blant annet 9 av 11 fylker, NHO, KS, Utdanningsforbundet og mange flere. Men på lik linje som når regjeringen slo sammen Akershus, Buskerud og Østfold, bruker de nå tvang på å innføre noe de fleste ikke vil ha.

Høyresida kaller dette systemet «fritt skolevalg». Det er ikke noe annet enn en retorisk bløff på lik linje med «nærpolitireformen», som har ført til et fjernere politi. Det er kun elevene med de aller beste karakterene som har et reelt fritt valg til å velge skole selv. Resten, de med dårligere karakterer, kommer inn der det er plass.

Dette er grunnleggende urettferdig, det viser mistillit mot elever og det bygger på et premiss om at elever som får lavere karakterer er late. Det er ikke annet enn frekt og kunnskapsløst. Nettopp fordi vi vet at årsakene til hvilke karakterer elever får i ungdomsskolen er så sammensatte. En elev kan være utsatt for mobbing, han kan ha det vanskelig hjemme, han kan være ensom eller han kan ha uoppdagede læringsvansker. Lista er lang.

I Viken rigger vi derfor fra neste skoleår inntakssystemet omtrent slik vi hadde det i Buskerud. Det betyr at elevene skal få gå på den skolen som er nærmest der de bor og som tilbyr det utdanningsprogrammet de vil gå. Da sikrer vi at elever ikke blir kasteballer på kryss og tvers av fylket. Det vil derimot bli konsekvensen av regjeringens system. Elever kan bli tvunget til å flytte på hybel. Dette er et farlig eksperiment. Nettopp fordi vi vet at det er langt fra alle 15-åringer som er klare for dette. Alternativet kan fort bli at de dropper ut.

Vi har flere eksempler på elever som må flytte hjemmefra fordi de ikke kom inn på nærskolen da Buskerud hadde dette systemet i 2011-2015, og i andre fylker med rent karakterbasert inntak (fritt skolevalg).

De verste eksemplene har vi sett i Oslo. I fjor vår kom det en forskningsrapport som viste at «fritt skolevalg» har ført til store forskjeller i Oslo-skolen. «De fleste som benytter seg av fritt skolevalg er privilegerte foreldre og elever, og disse finner sammen. Lærere forteller at en skole blir brunere og brunere, en annen blir hvitere og hvitere, sa professor Cecilie Haugen om rapporten i VG 4. april i 2019.

Den samme type utvikling har man sett i flere fylker. Noen skoler tiltrekker seg de beste elevene, karaktersnittet for å komme inn øker og elever i nærområdet må flytte på hybel fordi de ikke kommer inn. De beste skolene kan også med tiden tiltrekke seg de beste lærerne. En oppskrift på større forskjeller og dårligere utdanningstilbud for mange elever.

Alle elever har rett til å gå på videregående skole, og da er det selvsagt at de burde få gå på skolen nærmest der de bor. Gjennom den inntaksordningen vi hadde i Buskerud, sikret vi også elevgrunnlaget ved den enkelt skole, særlig i distriktene, noe som også gjør det mer forutsigbart å planlegge utdanningstilbudet og opplæringen fra år til år. Dette er blant annet årsaken til at en skole som Numedal vgs. har vært så tydelig på at vi må ha et inntakssystem i Viken som bygger på et nærskoleprinsipp.

Dette er dessverre nok et eksempel på at regionreformen var og er en bløff. H, FRP, V og KRF sa at når fylkene ble større, kunne de få flere oppgaver og mer makt. Det motsatte har nå skjedd. De få oppgavene fylkene har fått, (uten at det fulgte med nok penger) kunne de gamle fylkene fint håndtert. Og nå frarøver de fylkene for makt gjennom å ta fra dem råderetten over hva slags inntakssystem de skal ha.

For Senterpartiet er dette tydelig. Valget neste høst blir en folkeavstemning om Viken. Får vi nok tillit fra folk, så skal vi oppløse Viken og få Buskerud tilbake som eget fylke. En ny regjering skal også sikre at fylkene selv bestemmer hva slags inntaksordning de vil ha.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.