Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen har styrket politiet i Sør-Øst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet er gode på å kritisere regjeringens politireform. Det de ikke er fult så gode på, er å fortelle om alternativet til den nødvendige omstillingen vi har tatt ansvar for.

Konklusjonen etter 22. juli var nedslående, og rapportene som kom var dyster lesning. Politiet var ikke i stand til å håndtere moderne kriminalitet og var helt feil organisert. Det var nødvendig med en kompetansereform for å møte en ny type kriminalitet og for å styrke beredskapen i politiet.

Gjennomføring av reformer er krevende og tar tid og vi er ikke mål ennå. Det jobbes med justeringer og forbedringer. Siden reformen ble vedtatt i 2015 har skjedd store endringer i politiet. Regjeringen har brukt over 3,3 milliarder mer på politiets driftsbudsjett. Resultatet av reformen er et reelt styrket politi – også i Sør-Øst.
Antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12. Kompetansemiljøer er bygget opp, krav til responstider er innført. IKT-systemer er fornyet og nytt teknisk utstyr og biler er kjøpt inn. Lensmannskontorer er omorganisert og det er bygget nye operasjonssentraler. Til sammen er det ansatt over 2.800 nye kollegaer i politi- og lensmannsetaten.

Ser man på den reelle budsjettutviklingen til Sør-Øst Politidistrikt har den økt med over 118 millioner kroner siden 2013. Antall rene politistillinger i Sør-Øst politidistrikt har gått fra 1.038 i 2013 til 1.113 i dag. Så når fylkesleder i Buskerud Senterparti, Kari Anne Sand, etterlyser satsing på politiet i Sør-Øst, kan man begynne å lure på om hun ikke har fulgt med i timen. I Kongsberg, byen hun er ordfører i er det Høyre lokalt og Høyres stortingsrepresentanter som sørget for å sikre passkontoret.

Uansett hvor i landet man bor, så skal man være trygg. Politiet skal rykke ut tidsnok og oppklare saker raskt. Det forventes at politiet har god lokalkunnskap og deltar i forebyggende arbeid.

Vi kan ikke late som om kriminaliteten er den samme som for tjue år siden.
En av de sakene som øker mest hos politiet, er overgrepssaker mot barn over nett. Nettverkene strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter. Det gjør de vanskelige å avdekke. Tallene er klare. Seksuelle overgrep har eksplodert med over 160 prosent. Kriminaliteten er mer organisert og den er grenseoverskridende. Den skjer på nettet. Ett eksempel er Operasjon Sandra i Sør-Øst politidistrikt som hadde over 400 fornærmede og én gjerningsperson som satt på tusenvis av filer med overgrepsmateriale. Dette krever enorme ressurser for politiet å oppklare.

Siden 2014 har tradisjonell vinningskriminalitet i Norge falt med hele 40 prosent. Det tilhører sjeldenheten at man hører om innbrudd i kiosker, butikker eller busser. Det betyr dessverre ikke at nordmenn har blitt mer lovlydige. I samme tidsperiode har antallet overgrep over nett, identitetstyveri og tyveri av digitale bilder skutt i været. I takt med at vi flytter verdiene våre digitalt, har de kriminelle fulgt etter.

Når kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Når terrorister planlegger angrep på norsk jord, må politiet ha kompetansen og ressursene til å stoppe dem.
Tidligere var det store variasjoner mellom politidistriktene og lensmannskontorene. Det ga ulike tjenester til befolkningen og kvaliteten var ikke like god alle steder. Svært mange lensmannskontorer hadde åpent bare noen timer i uken. Dette ga ikke reell trygghet ute i distriktene. Den nye politireformen skal sørge for at det blir like gode tjenester uavhengig av hvor man bor i landet. Politiressursene skal fordeles bedre . Det bør også Senterpartiet se fordelen av.

Kommentarer til denne saken