Regjeringen foreslår også at de som bor fast på hytta eller annen fritidsbolig, skal ha rett på samme strømstøtte som andre husholdninger.

Dette ble først meldt av NRK.

Det er om lag 10.000 som bor i fritidsboliger i Norge, og kostnaden anslås å ligge mellom 35 og 350 millioner kroner, ifølge NVE.

Kostnaden skal tas over statsbudsjettet og kommer i tråd med et enstemmig vedtak fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget. I dag er det kun dem som bor i helårsboliger som kan få strømstøtte.

– Uavhengig av oss

Nore og Uvdal-ordfører Jan Gaute Bjerke har også fått med seg nyheten fra regjeringen onsdag ettermiddag, men sier dette ikke direkte har noe med kommunen og gjøre.

– Dette er jo en ny ordning helt uavhengig av oss og kommer fra sentrale myndigheter. Så jeg forutsetter at de som har gjort hytta i Nore og Uvdal til sin eneste bolig – og ellers fyller alle kriterier – vil få denne støtten, sier Bjerke til Laagendalsposten.

– Tror du dette vil føre til et «rush» av søknader om bruksendring av hytta til eneste helårsbolig i din kommune?

– Jeg vet ikke om det blir noe «rush», det har jeg ingen formening om akkurat nå. Når det er sagt, så ønsker jeg uansett at flere velger å «flytte på hytta» i Nore og Uvdal. Dette er noe vi har satset politisk på over en periode. I tillegg har vi jo også et politisk vedtak om at vi skal vurdere hva vi skal bruke konsesjonskraften vår til i 2024, blant annet er aktuelt med en eventuell fastpris på strøm i kommunen. Og da skal det vurderes støtte til både lokalbefolkning, bedrifter og hytteboere, avslutter ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal kommune.

Gjelder for de som har hytta som eneste bolig

Ifølge statistikk fra SSB er det registret 445.500 fritidsboliger i Norge i 2022.

Justeringen skal ifølge NRK gjelde nettkunder som har fritidsbolig/hytte som sin eneste bolig og som har hatt fast registrert adresse på nåværende adresse fra 16. desember 2021.

– Nettkundene må melde fra til nettselskapet for å få strømstønad. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi dette videre til nettselskapet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Strømstøtteordningen som ble vedtatt med virkning fra og med 1. september 2022, innebærer at alle husholdninger skal få dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kWh.

– Husholdninger som av ulike årsaker bor fast i fritidsbolig, er utsatt for høye strømpriser på linje med andre husholdninger. Jeg er glad for å kunne sende på høring et forskriftsforslag som vil bidra til å avhjelpe de økonomiske konsekvensene for denne gruppen, sier olje- og energiminister Terje Aasland pressemeldingen.