På mandag lanserte justisminister Mæland nyheten om at regjeringen vil opprettholde alle tingretter slik de er. For å oppnå bedre utnyttelse av dommerkapasiteten vil regjeringen i stedet slå sammen rettskretsene slik at landet får 22 store rettskretser med en sorenskriver i hver rettskrets. Buskerud blir dermed en rettskrets med fem rettssteder i Drammen, Hokksund, Kongsberg, Nesbyen og Hønefoss. Sorenskriveren blir formodentlig plassert i Drammen.

Dette høres jo tilforlatelig ut og mange har uttrykt glede over at de små tingrettene er berget.

Men ministeren unnlot å nevne den lille detaljen at ifølge domstolloven er det kun inndelingen av rettskretser som er lagt til politisk nivå (Kongen i statsråd), mens myndigheten til å bestemme hvilke rettssteder som skal opprettholdes innen den enkelte rettskrets, og hvordan de skal bemannes, er lagt til Domstoladministrasjonen.

Dermed har en følgende scenario:
Først får en stortingsflertallet med på å etablere 22 rettskretser (i samsvar med domstolskommisjonens innstilling).
Dermed er politisk nivå mer eller mindre satt sjakk matt, og Domstoladministrasjonen kan i fred og ro uten plagsom politisk innblanding, starte en storstilt nedlegging av små og mellomstore domstoler til en også her står igjen med strukturen som er foreslått av domstolskommisjonen.

Å nei, kampen for å beholde tingretten på Kongsberg er bare så vidt begynt!