Vi nordmenn liker å tro at vi bor i et samfunn med høy grad av likhet. Sannheten er at de økonomiske ulikhetene i Norge er store, og at de har økt de siste årene.

Skal vi gjøre noe med forskjellene må vi gjøre noe med ulikheten i makt og rikdom. Når vi nå opplever økte priser på matvarer, strøm og drivstoff er det først og fremst de som har minst som er mest utsatt. For de på toppen er det annerledes. De har råd til å prioritere. I år har det vært et bedre år for de som lever av å passe på penger, enn de som lever av å passe på unger, gjester eller pasienter. Det vil vi gjøre noe med.

I Norge er det mange mennesker som hver dag kjemper for å få endene til å møtes. Det er helt uholdbart at 115.000 barn vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. SV vil gi disse familiene bedre råd. Vi må sørge for å gi alle familier økt barnetrygd, gratis SFO og lavere priser i barnehagene. I tillegg er vi nødt til å heve inntekta for arbeidsløse med lav lønn og sørge for et nivå på økonomisk sosialhjelp som det er mulig å leve av. De som har minst må få mer.

Uten fast jobb er det vanskeligere å planlegge framtiden, få seg bolig og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben. Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger. SV vil styrke tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og jobbe for utjevning av lønnsforskjeller. Vi må også skape et arbeidsliv som er minst mulig belastende og gir mulighet til fritid og utfoldelse.

Usikre og midlertidige ansettelser bidrar til økte forskjeller i makt og rikdom, og økende fattigdom. SV vil kaste bemanningsbransjen ut av arbeidslivet og styrke og trepartssamarbeidet og det kollektive avtalesystemet. Et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til et arbeidsliv med plass til alle.

En sterk fagbevegelse og en omfordelende velferdsstat er viktig for å nå målene om små forskjeller og velferd for alle. Gjennom å legge til rette for at flere organiserer seg i fagforeningene og god lovregulering, vil SV påvirke maktforholdene i arbeidslivet i arbeidstakernes favør.

I dag skal vi feire det fineste med Norge – sterke fellesskap og små forskjeller.. Og vi skal kjempe videre for å bevare nettopp det.

Gratulerer med dagen!