Kommunen tapte rettssak - anker avgjørelsen

Kongsberg kommune betaler store summer for brukere av helse- og omsorgstjenester fra andre kommuner. Kommunen gikk til sak og tapte. Avgjørelsen er anket.