Kommunen hadde i søknader fra 2018 og 2019 gitt dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meters beltet fra sjøen, til tilbygging og hovedombygging av hytta. Men da kommunen besiktiget eiendommen 19. desember var det bare et lite hjørne av hytta som sto igjen. Resten var revet. Til og med grunnmuren var borte, og det var startet arbeider for å igangsette oppføring av ny grunnmur.

Søknadspliktig

Dette fikk kommunens byggesaksavdeling ikke til å stemme med de tillatelsene som var gitt. I søknaden hadde hytteeierne gjennom ansvarlig søker, oppgitt at de skulle endre yttervegger, fasader og takløsning.

Det som møtte kommunens representanter ute på eiendommen var noe helt annet. Det var bare et lite hjørne på seks kvadratmeter som sto igjen. I tillegg var ansvarlig foretak for grunnarbeidene skiftet ut uten at det var meldt fra til kommunen om det.

Resultatet ble en øyeblikkelig stoppordre fra kommunen som ble sendt ut skriftlig på lille julaften.

Råtebefengt

Allerede 2. januar kom ansvarlig søker med en ny ansvarserklæring for grunnarbeidene. Samtidig mente de at ikke hele grunnmuren var fjernet.

– Det viste seg at deler av eksisterende yttervegg var råtebefengt og grunnmuren var litt skjev og dårlig forankret til fjell, slik at den ble besluttet fjernet. Slik forklarte ansvarlig søker, Arkitekthuset Knut H. Knudtsen, det som hadde skjedd. Samtidig ba de om at vedtaket om stopp måtte oppheves.

Det ville ikke kommunen høre på.

– Stoppordren gjelder inntil det er gitt byggetillatelse for riving og gjenoppføring av fritidsboligen. Det anbefales derfor at det sendes inn komplett søknad om dette snarest mulig, var svaret kommunen ga.

Fortsatt står alt arbeid stille på hytta i Kølagrava.

Store inngrep

Grunneier Dagfinn Galland og hyttenaboer har reagert på inngrepene i naturen som er foretatt fram til denne hytta i Kølagrava. Inngrepene er omfattende og ved første øyekast kan de se ut som at det er opparbeidet en vei.

Men kommunens byggesaksavdeling har valgt å ikke opprette tilsynssak da det er gitt tillatelse til å føre fram vann og avløp til hytta og det er dette arbeidet som har ført til inngrepene.

Tilsynssaker i kø på Grimsøy

Grunneier må fjerne brygge og volleyballnett: – Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, det blir en kald rivejobb 1. januar

Droppet kald rivejobb – søkte dispensasjon