Riksantikvaren foreslår 15 kvadratkilometer – Modum vil krympe til fem

Riksantikvaren har foreslått Blaafarveværket som ett av 16 historiske kulturlandskap av nasjonal og regional betydning i det gamle Buskerud.