Det er Statens vegvesen som opplyser dette i en pressemelding. Årsaken er akutte skader på veien rett sør for Gulsvik i Flå kommune. Deler av veibanen er blitt undergravd, og må repareres omgående.

For at skadene kan bli utbedret raskest mulig og unngå ytterligere utglidning må derfor veien stenges helt til det er forsvarlig å sette på ordinær trafikk igjen.

Statens vegvesen vet i skrivende stund ikke når dette arbeidet kan være ferdig, men beregner å kunne åpne veien helt igjen rett over helgen og i god tid før skjærtorsdag.

I mellomtiden må bilister belage seg på omkjøring via E 16 Valdres og fylkesvei 40 Numedal.

Lokaltrafikk kan eventuelt også benytte fv. 287 Sigdal-Eggedal-Bromma.

Veistengingen på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå vil bli behørig skiltet flere steder både nord i Hallingdal og fra Drammen, Modum og Ringerike. Her blir det også vist hvilke omkjøringsmuligheter bilistene har.

–Når arbeidet starter og veien stenges onsdag ettermiddag vil det bli jobbet døgnkontinuerlig for å utbedre skadene raskest mulig, forteller prosjektleder for riksvei 7 i Hallingdal, Knut Erik Skogen i Statens vegvesen.

Han har god tro på at riksveien kan åpnes igjen tidlig i neste uke.