Gå til sidens hovedinnhold

Roar Flåthen og KKP

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I følge Lp er Flåthen forbannet fordi han ikke får vite hva Krona nå er solgt for. Spørsmålet han heller burde stille var hvorfor vi rigger et system hvor offentlige bygg, i dette tilfelle Høyskolen, ikke eies og driftes av det offentlige. Når det rigges slike langsiktige leiekontrakter i samarbeid med private, må en ikke overraskes over at det tas ut fortjeneste, i dette tilfelle ved salg. Kjøper har også spesialisert seg på utleie til det offentlige.

Flåthen trekker fram det gode ved musikkteater og kino. Ja, men det eksisterte ikke egne vedtak med kostnadsestimat. Hvordan kommunen blei bundet til dette er vel fortsatt for enkelte uklart. Kinoen koster kommunen millioner i året, men en er bundet til langsiktig leiekontrakt.

Mens Flåthen var styremedlem, var han ikke like opptatt av den åpenhet han i dag etterlyser. Da het det seg at en konstruksjon med A/S satte begrensinger. Nettopp konstruksjonen mellom privat og offentlig er meget vanskelig. Noen beslutter enkelt på egne bakrom, mens andre må ha alt gjennom kommunestyret. Uten at jeg skal uttale meg på vegne av Høyre, tror jeg erkjennelsen av dette problem også førte Høyre fram til konklusjon om kommunens utsalg av KKP.

Det kan sikkert hevdes at kommunen burde ventet med å selge seg ut. Men daværende medeier ville ikke, og skulle ikke selge. Man var selvsagt langsiktige. Helt til en nå ville selge fordi en trengte kontanter til andre og viktigere formål. Slik fungerer det private næringsliv.

Hva er det solgt for? Det kommer nok fram før eller siden. Man har selvsagt ikke tapt på utkjøpet av kommunen. Mitt tips er at prisen ligger mellom 250 og 300 mill., kanskje nærmere 300 enn 250. At Apotekerne totalt sett kommer godt ut av dette er ikke overraskende, men bare slik det skal være. Dette gitt de kontraktene blant annet Flåthen skaffet KKP.

Det han ikke nevner er at Rigmor Aaserud som ansvarlig statsråd var imot, men blei overkjørt av Stoltenberg og Halvorsen. Vedtaket skjedde sågar etter at Regjeringen hadde tapt valget, inntil da hadde Navarsete greid å stoppe saken.

Jeg synes det mer interessante er, noe vi aldri får svaret på. Hva fikk den tidligere Entra-direktør, Løfsnes, ut av KKP? Et prosjekt som startet med 10 millioner i egenkapital greide å bygge for mer enn 800 millioner kr. Det er jo fantastisk, men skyldes nettopp de langsiktige offentlige leiekontrakter.

Som kommunens styremedlem burde Flåthen hatt tett kontakt med sine oppdragsgivere. Tok han noen gang kontakt med ordfører eller rådmann før han trakk seg fra styret? Som den som overtok plassen etter Flåthen i KKP-styret har jeg hatt god kontakt med Kongsberg kommune. Ingenting av det som har skjedd overrasker meg, med unntak av Flåthens reaksjon. Hans reaksjon har et snev av frekkhetens nådegave over seg.

Kommentarer til denne saken