Møterom, nye kontorer, kafé, utstillingslokale, kino og flerbrukshall

Det er noen av forslagene som har kommet opp under arbeidet med å få Bane NOR til å investere i Lokstallen på Rødberg.