Gå til sidens hovedinnhold

Rødt betyr en forskjell

Tore Fjæreide, leder Rødt Kongsberg og Veslemøy Fjerdingstad, kommunestyrerepresentant

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt har sittet i kommunestyret i Kongsberg i 23 år. Den siste perioden har vi dannet flertall med fem andre partier (Kbl, Sp, KrF, MDG, Frp). Paradoksalt nok har samarbeidet mellom så ulike partier vært fruktbart. Vi har sett det som en mulighet – og fått gjennomslag for – noen av våre kjernesaker, viktige for folk i Kongsberg.

Rødt har kjempet hardt for å bevare bygningsarven i byen i samarbeid med Fortidsminneforeningen, og nå er de to gamle husene i Mauritz Hansens gate reddet – selv om de måtte flyttes. I denne prosessen har det vært veldig nyttig at flertallspartiene fikk opprettet en stilling som byantikvar. Forslag om dette ble nedstemt i forrige periode. Byantikvaren har en viktig rolle i arbeidet med å bevare det historiske Kongsberg.

Rødt har vært pådriver for å få kommunen til å ansette kommunepsykolog og styrke det psykiske helsevernet.

Rødt har videre gått i bresjen for å øke ressursene til musikkterapi i Prosjekt Innafor. Dette betyr mye for ungdom som sliter med psykisk helse.

I budsjettet for 2017 fikk Rødt gjennomslag for å styrke kommunens hjelp til barn og unge med autisme. I 2019 blir dette prosjektet ytterligere styrket med ressurser innen både helse og musikkterapi.

Rødt har vært pådriver innen helse og omsorg. Blant annet fikk vi gjennomslag for at egenandelen på trygghetsalarm ikke skal økes. Rødt har fått til mer penger til avlastning og har hele tida kjempet for økt faglighet og mer ressurser til bemanning i pleie og omsorg.

Rødt har fått gjennomslag for prosjektmidler til integrering. Dette har ført til flerkulturelle prosjekter, og blant annet friplasser for nyankomne flyktningbarn i Kulturskolen.

Da søppelhentingen brøt sammen fordi Veireno gikk konkurs, foreslo Rødt at kommunen skulle overta søppelhåndteringen selv. I kommunestyret ble det flertall for å utrede søppelhåndtering i egen regi.

Da kredittkortsaken i KKE kom på bordet i kontrollutvalget, var Rødts representant blant dem som stilte klare krav om opprydding.

Kongsberg er en viktig industriby, og samtidig en viktig jordbruks- og skogbrukskommune. Rødt mener at også vårt rike kulturliv, historie og flotte natur bør markedsføres bedre, og gi grunnlag for økt turisme og nye fritidstilbud. Vi ser fram til at nye velkommen-skilt skal få fram dette mangfoldet.

Kommentarer til denne saken