For 13 år siden ble arbeidsgiverne og bussjåførene enige om at sjåførene skal ha ei lønn på linje med industriarbeiderne. Det stikk motsatte har skjedd. De siste åra har lønnsforskjellen mellom de to gruppene økt med 16.000 kroner. Bussjåførene har mistet kjøpekraft. Siden 2015 har prisstigningen vært høyere enn lønnsveksten for dem. Dette er en nødvendig streik for å få oppfylt løftene til arbeidsgiverne, og det er en streik som Rødt Kongsberg støtter.