Gå til sidens hovedinnhold

Rødt støtter de klimastreikende ungdommene

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimastreikene i vår ga oss håp – og 30. august streikes det igjen! Ungdom har rett til å gjøre opprør. De har ikke noe ansvar for dramatiske klimahendelser eller økte utslipp, likevel er det de som ser hvordan dagens handlingslammelse til slutt blir deres problem. Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker de den historiske streikemakta til å fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer etter.

Da klimastreikernes krav ble behandlet på Stortinget denne våren, støttet Rødt alle. Vårt mål er 60 % utslippskutt innen 2030. Da må vi bygge nye grønne arbeidsplasser og stoppe all ny oljeleting. Norge har et historisk stort ansvar for utslippene, og det er en selvfølge at vi øker bistanden til land som er rammet hardere enn oss.

Under helgens G7-toppmøte i Biarritz, understreket generalsekretær António Guterres i FN at verden står overfor en dramatisk klimakrise. FNs naturpanel viste i vår at klima- og miljøkrisene er drevet av økonomisk vekst og høyt forbruk. Dagen som markerer at vi har brukt opp jordas ressurser for inneværende år – «Earth Overshoot Day» – kommer tidligere år for år. I år brukte vi opp jordas ressurser allerede 29. juli. Om hele verden brukte like mye ressurser som Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede i april.

Rødt arbeider sammen med dem som vil redusere forbruket og bremse veksten. Vi må bevege oss vekk fra bruk- og kast-samfunnet. De offentlig eide virksomhetene bør ikke lenger drives av profitthensyn. Hensyn til klima og biologisk mangfold bør være det sentrale formålet for virksomheter både nasjonalt og lokalt.

Med Amazonas, verdens største regnskog, i brann er bakteppet dystert. Klimaproblemet og miljøødeleggelser kan stoppes, men da må økonomien slutte å vokse. På toppen av rikdomspyramiden er det mange som lever i absurd overflod. Vi må omfordele fra rike til de som har minst. Det trengs et økonomisk system som setter naturens tålegrenser og menneskers grunnleggende behov øverst. Det står i strid med dagens økonomiske system, som baserer seg på veksttvang og udemokratiske maktforhold.

Fellesskap fungerer, også i miljøpolitikken. Kommunene er en viktig fellesskapsarena der vi må kutte egne utslipp og gjøre det lett for alle å ta miljøvennlige valg. Kommunene må bidra til å redusere forbruk og ta vare på naturressurser både innenfor og utenfor kommunegrensene. I tillegg må kommunene bidra til å bygge broen over til lavutslippssamfunnet gjennom å støtte nye grønne arbeidsplasser.
6-timersdag er det tiltaket som går lengst i å peke ut retningen vi må gå i et samfunn som tar miljø- og klimakrisene på alvor. Livskvaliteten må bedres gjennom mer fritid, ikke mer forbruk.

I Kongsberg kommune arbeider Rødt blant annet for disse tiltakene:
– Verdsetting av miljøvennlig produksjon og foredling av naturressurser.
– Tiltak som gjør det lettere for folk å redusere eget forbruk, slik som gratis byttebutikker og gratis utlån av verktøy og
annet utstyr – gjerne på bibliotekene.
– Satsing på nærmiljøene, for mindre pendling til arbeid, bolig og butikk.
– Kortreist mat og mindre matsvinn.
– Stimulere energisparetiltak.
– Bedre og billigere kollektivtrafikk for alle, og gratis for barn opp til 13 år.
– Bevaring av bebyggelse. Miljøriktige vurderinger av behovene for nybygg.
– Helhetlig, faglig oppdatert planlegging. Vern av matjord skal alltid veie tyngst i reguleringssaker.

Kommentarer til denne saken