Roger Kjenås omtalar seg som «vi flesberginger» og «vi eiere». Det er eit typisk bidrag til å skape splid i bygda. Rustand og Kjenås er heller medlemmer av eit ekkokammer i Svene. I februar i fjor var det 79 % som stemte for fusjon mellom Rollag E-verk og Flesberg E-verk.

Bjørg Helgerud gikk til sak mot styret i FE fordi generalforsamlinga i juni forkasta dei 50 forhandsstemmene og fordi minst 25 av fullmaktene var ulovlige. I forliket med styret inngikk at forslag på nytt styre kom inn på sakslista for ekstraordinær generalforsamling i 2021. Styret som sit nå, er ulovlig valt.

Roger Kjenås presterer å koma med fantasifulle teoriar om kvifor flesbergfolk gjerne vil ha samarbeid med Rollag:

«Kan det være

Krefter fra Rollag som styrer i bakgrunnen på prosessene?

Ukjent informasjon som ligger bak som ikke er mulig å få ut?

Følelser hos enkelte mennesker som har vært i prosessen i lengre tid?

Lovnader i forhold til veien videre?

At noen flesberginger ikke ønsker oss i Flesberg det beste?

Utydelig informasjon om hvilket alternativ som kommer best ut?»

Fantastisk!