Gå til sidens hovedinnhold

«Rollag e-verk vil i samtale med Ringerikskraft etter fusjonen»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styreleder John Melvin Tveiten i Rollag E-verk har et innlegg i Lp til fordel for fusjon mellom e-verkene i Flesberg (FE) og Rollag (RE). Det er han forpliktet til så lenge han er styreleder, men det er samtidig også forståelig at han kjemper for den utrolig gode avtalen Rollag har forhandlet seg fram til på bekostning av Flesberg, som har forhandlet tilsvarende dårlig. Det er dette hele striden rundt sammenslåingen handler om. Flesbergs aksjonærer og innbyggere taper mange millioner kroner samtidig som mange arbeidsplasser settes i fare og kontrollen med e-verkene flyttes fra aksjonærene til en liten gruppe privatpersoner.

Tveiten på sin side fører en argumentasjon som viser til flere års arbeid med å forsøke å samle Numedal, som et sterkt argument for å slå sammen Flesberg og Rollag, – for å bli større og mer robust med 23 ansatte.
Men fortellingen om to små selskap som skal bli til ett større, stemmer jo ikke med virkeligheten. På grunn av kravet om selskapsmessig skille, blir det fortsatt to små selskap. Ja faktisk enda mindre enn før fusjonen, skal vi tro planene fra styrene. Den lovede rasjonaliseringsgevinsten som skal gi grunnlag for lavere nettleie, skriver seg hovedsakelig fra lavere personalkostnader. Fire årsverk må bort. Og uten oppsigelser må de tas ved naturlig avgang. Det betyr fire færre arbeidsplasser i Flesberg. (En er allerede tatt ved adm. dir Pål Rønnings avgang). Da står en igjen med drøyt 18 årsverk som skal fordeles på to selskap som hver har egen ledelse og ansatte. Samt eget styre og generalforsamling. Og en er i nøyaktig den samme situasjon som før fusjonen (bare litt verre):
For få ansatte til å drive forsvarlig, og for mange ansatte til å drive lønnsomt.
En ny fusjon med en større aktør vil derfor tvinge seg fram. Dette forstår selvsagt styre og ledelse. Og er nok bakgrunnen for at det allerede har vært kontakt mellom RE og Ringerikskraft (RIK) om et mulig samarbeid mellom RIK og det fusjonerte FE/RE etter fusjonen. På et informasjonsmøte på Lampeland den 11.06 bekreftet konserndirektør Ole Sunset i RIK at han hadde fått henvendelse fra RE der dette var tema. Han bekreftet også at han hadde blitt bedt om å trekke sitt tilbud til FE slik at fusjonen FE/RE kunne gå uforstyrret.

Spørsmålet er om dette utspillet fra RE er ledd i en langsiktig, hemmelig strategi som de to styrene er enige om, eller om RE har en egen agenda. Igjen, vi har en viss forståelse for at Tveiten kjemper med alle midler for å få gjennom det særdeles gode fusjonsforslaget for Rollag E-verk før en fusjonerer videre med en større aktør. Men at styret i Flesberg er med på dette er for oss helt uforståelig. Ingen av oss har noen gang opplevd et så sterkt forsvar for et så dårlig forslag!
Uansett, etter hvert som slike forhold avdekkes, svekker dette tilliten til det sittende styret i FE. Dette er rett og slett ikke greit, og det er en sterk søknad om å takke for seg! Fra aksjonærgruppas ståsted er konklusjonen klar: Vi ønsker ikke at personer som driver den slags spill skal ha ansvar for å forvalte våre felles verdier.

Avslutningsvis, Nore valgte å gå sine egne veier, og fant en partner utenfor dalen, men som fortsatt gir de lokal styrke og framtidstro. Å slå sammen Rollag med Flesberg har hverken en langsiktighet eller framtidstro i seg. Som et eksempel; det er uforståelig at styrene kan snakke om at redusert nettleie vil gi store fordeler framover. Dere er helt avkledde på i beste fall en ny regnefeil, men mest sannsynlig en usannhet. Skal dere oppnå redusert nettleie på kr 1000,- for hver husholdning, må dere redusere kostnader på ca. 10,5 millioner i det fusjonerte selskapet. Da kommer en ikke langt med fire færre årsverk, mange oppsigelser må til! Hvis det er en regnefeil, så er det klargjort på siste informasjonsmøte at nettleien kun blir redusert med kr 75,- de første tre årene og fra 2024 med kr 375,- pr. år.
Igjen:
Hvorfor snakker dere ikke sant?

Kommentarer til denne saken