Rollag og Veggli står uten sitt lokale legekontor i hele sommer til tross for at vi skal være en turistkommune. Dette er vel bare starten på å legge ned kontoret permanent, noe som overhodet ikke er akseptabelt. For ikke å snakke om sikkerheten og nærheten hvis det skulle være noe med lokalbefolkningen og turister.

Spesielt for alle de eldre som kanskje ikke kjører bil engang, nå mener og håper jeg virkelig kommunen og legene tar tak i dette. Fikk bare en sms som ikke kan besvares i dag hvorpå de har flyttet timen til Lampeland og da vil det bli to turer til Lampeland for å få gjort besøket en på morgenen for fastende blodprøver og lege time på ettermiddagen.