Rollag kommune bryter arbeidsmiljøloven

Rollag kommune har ikke gode nok rutiner for asbesthåndtering.