Ønsker permanent drift på Fossan slamlaguner

Rollag kommune søker om utslippstillatelse og mellomlagring av slam ved Fossan slamlaguner.