– Vi har fått signaler om at Flesberg ikke vil samarbeide med oss

Rollag og Flesberg vil ikke inngå et nytt samarbeid om felles kirkeverge.