10 % økning av eiendomsskattetakstene i Rollag

Kommunestyret i Rollag har vedtatt 10 % kontorjustering av eiendomsskattetakstene med virkning fra 2019.