Rollag kommune ønsker å bli Norges første barnevennlige kommune

SATSER PÅ BARNA: Rollag kommune ønsker å bli Norges første barnevennlige kommune. Nå samarbeider de med Unicef Norge.

SATSER PÅ BARNA: Rollag kommune ønsker å bli Norges første barnevennlige kommune. Nå samarbeider de med Unicef Norge. Foto:

Rollag kommune har inngått et samarbeid med Unicef Norge. Målet er å bli sertifisert som Norges første barnevennlige kommune.

DEL

Rollag kommune er den første kommunen i landet som inngår et slikt samarbeid med UNICEF Norge. Samarbeidet vil foregå over flere år og ta utgangspunkt i FNs barnekonvensjon.  

– Barnevennlig kommune er en del av et globalt Unicefprosjekt hvor byer og kommuner inviteres å samarbeide om økt fokus på barnas rettigheter og deltakelse i lokalsamfunnet. UNICEF har gjennomført et pilotprosjekt i Rollag hvor de kartlegger barns oppvekstvilkår, forklarer Leah Thorstensen, rådgiver på barns rettigheter i UNICEF Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UNICEF: Leah Thorstensen, rådgiver på barns rettigheter i Unicef Norge, synes det er flott at Rollag kommune ønsker å satse på barna.

UNICEF: Leah Thorstensen, rådgiver på barns rettigheter i Unicef Norge, synes det er flott at Rollag kommune ønsker å satse på barna. Foto:

 

Trivsel
 

I Rollag kommune bor det 202 barn fra null til 15 år. I flere brukerundersøkelser, blant annet «Kongsberg undersøkelsen» kommer det fram at Rollag kommune scorer høyt på trivsel blant barn og unge.

– Rollag ønsker å bli en barnevennlig kommune fordi vi ser på det som viktig at alle barn og unge skal trives i kommunen. Jeg har en teori om at hvis barn og unge har gode minner fra en trygg oppvekst i Rollag, vil det bidra til at de kanskje senere blir boende i Rollag, noe som er viktig for bygda, sier ordfører i Rollag, Dag Lislien.

Leah Thorstensen forklarer at UNICEF Norge jobber tett sammen med Rollag kommune for å sikre et godt læringsmiljø på skolen.

– Vi jobber med at ingen barn skal oppleve mobbing. Alle barn skal få si sin mening i alt som angår dem. Alle barn skal ha tilgang på helsehjelp og beskyttelse. De skal ha rett på omsorgsfulle voksne hjemme og på skolen. UNICEF skal ivareta, og fremme god balanse mellom skolearbeid, fritidsaktiviteter og hvile, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VIKTIG AT BARNA TRIVES: – Rollag ønsker å bli en barnevennlig kommune fordi vi ser på det som viktig at alle barn og unge skal trives i kommunen. Jeg har en teori om at hvis barn og unge har gode minner, og en trygg oppvekst i Rollag, vil det bidra til at de kanskje senere flytte hjem igjen, noe som er viktig for bygda, sier ordfører i Rollag, Dag Lislien.

VIKTIG AT BARNA TRIVES: – Rollag ønsker å bli en barnevennlig kommune fordi vi ser på det som viktig at alle barn og unge skal trives i kommunen. Jeg har en teori om at hvis barn og unge har gode minner, og en trygg oppvekst i Rollag, vil det bidra til at de kanskje senere flytte hjem igjen, noe som er viktig for bygda, sier ordfører i Rollag, Dag Lislien. Foto:

 

Rollag som eneste kommune i Norge
 

UNICEF forteller at de syntes det er utrolig gøy at Rollag kommune ønsker å bli med på et slikt prosjekt

– Etter familien er sannsynligvis kommunen den viktigste arenaen for å gi barn en god start på livet. UNICEF har stor tro på at et lokalt fokus på å sikre barna en optimal hverdag bidrar til et bedre, og mer bærekraftige samfunn på sikt, sier Thorstensen,

For å bli en bedre barnekommune skal Rollag blant annet etablere et eget ungdomsråd hvor barn og unge skal kunne komme med sine forsalg og meninger.

– Kommunen skal sammen med UNICEF blant annet kartlegge om egenandeler på fritidsaktiviteter hindrer enkelte barn fra å delta. Vi skal også ha større fokus på å lære opp ansatte som jobber med barn i FNs barnevernskonvensjon, avslutter ordføreren.

FNs barnekonvensjon

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.

  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

  • Alle barn har rett til beskyttelse.

  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.

  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

  • Alle barn har rett til å gå på skole.

  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

  • Alle barn har de samme rettigheten

Les også:

Artikkeltags