25 millioner kroner til midtdelere på fv. 40

Statens vegvesen har tidligere besluttet av det skal settes opp sju midtdelere på fylkesvei 40 i Flesberg og Rollag. Nå har fylkeskommunen vedtatt midler til prosjektet.