Ros fra Stortinget til Kongsberg-miljøet

NÆRINGSMINISTEREN: Monica Mæland (H) og regjeringen får ikke fullmakt til nedsalg nå. Næringskomiteen tenker på nasjonal sikkerhet.

NÆRINGSMINISTEREN: Monica Mæland (H) og regjeringen får ikke fullmakt til nedsalg nå. Næringskomiteen tenker på nasjonal sikkerhet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Næringskomiteen kaller Kongsberg et viktig nøkkelmiljø for teknologiutvikling i landet.

DEL

Komiteen ga sin innstilling til eierskapsmeldingen torsdag. - Vurderinger av nasjonal sikkerhet skal med dersom det skulle bli  aktuelt med salg av statens majoritet i Kongsberg Gruppen, sier Jørund H. Rytman (Frp) som er Buskerud-representant i næringskomiteen.

Flertallspartiene H, Frp, KrF og V ber om at regjeringen «dersom staten som eier skulle forelegges og delta i en beslutning om en endring i Kongsberg Gruppen ASA sin struktur (salg av deler av selskapet eller lignende), tar med i sine vurderinger hensynet til å ivareta forsvarsmessig kompetanse og virksomhet med tanke på nasjonal sikkerhet.».

Det innebærer i praksis at endringer i gjeldende lover og regler må til før salg kan bli aktuelt.

Nye allianser

Komiteens flertall skriver om Kongsberg Gruppen:

«Selskapet er imidlertid av særlig interesse mht. produksjon av forsvarsmateriell, forskningsinnsats og teknologikompetanse. Staten skal og vil forvalte sitt eierskap på en profesjonell måte. En fullmakt til å redusere statens eierandel vil kunne åpne for at selskapet kan utvikle nye allianser eller få tilgang til kapitalmarkedene gjennom bruk av aksjer uten at staten stiller opp med kapital.

Dette kan være en stor fordel for selskapet. Flertallet ser det imidlertid også som en utfordring. Kongsberg Gruppen ASA sin forsvarspolitiske posisjon som utvikler og leverandør av såkalt flerbruksteknologi underlagt eksportkontroll, medfører at det vil være svært uheldig dersom f.eks. en ikke-alliert får kontroll med en større eierpost som gir styreplass og tilgang til sentral informasjon.

Flertallet ser derfor med interesse på informasjonen som kom fram under høringen der Kongsberg Gruppen ASA påpekte at en rekke land har innført reguleringer og tatt i bruk andre virkemidler enn eierskap for å beskytte selskaper av nasjonal, strategisk interesse.

Flertallet ber regjeringen utrede hvilke reguleringer og virkemidler andre sammenlignbare land har tatt i bruk og komme tilbake til Stortinget med vurdering av om tilsvarende tiltak bør iverksettes eller lovvedtak vedtas i Norge, før en fullmakt til å redusere statens eierandel i Kongsberg Gruppen ASA vurderes.»

Sikkerhet

-Det var kanskje oss i Frp som var tidligst ut med å nevne behovet for å se vår sikkerhet i tilknytning til et eventuelt salg. I vår stortingsgruppe har vi ment at en stor strategisk partner kan være nyttig for å utvikle Kongsberg Gruppen videre. Men det er en selvfølge at nasjonale interesser må ivaretas, sier Rytman.

Ros til miljøet

I komitemerknadene vanker ros til industrimiljøet på Kongsberg: «eksempel på vellykket omstilling i samfunn som tidligere var mer ensidig avhengig av hjørnebedriften. Kongsberg-klyngen består av en rekke globalt ledende bedrifter, og mange er sprunget ut av tidligere sivile divisjoner ved Kongsberg Våpenfabrikk. Komiteen viser til at Kongsberg Gruppen ASA er et viktig industriselskap som bidrar til utvikling av annen høyteknologisk kunnskapsbasert industri i Norge. Komiteen ser det som viktig at staten gjennom sitt eierskap i Kongsberg Gruppen ASA er ned å bidra til videreutviklingen av en viktig kunnskapsindustri med utgangspunkt i miljøet på Kongsberg, og sikre en norsk forankring av selskapet bl.a. når det gjelder hovedkontorfunksjoner og forsknings- og utviklingsaktiviteter.»