Gå til sidens hovedinnhold

Ros til Kongsberg kommunes administrasjon og politikere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

.
Myr-restaureringen ved Bjørkeseter på Meheia er generelt sett et godt tiltak både for klima og for viltet. Men når miljømyndighetene valgte å starte anlegget i den viktigste hekke/yngletida, fortjener de kritikk. Kongsberg kommune derimot tok miljøhensyn.

Da miljømyndighetene startet restaureringen av ei tidligere grøfta myr ved Bjørkeseter, hadde de ikke innhentet tillatelse etter Lov om motorisert ferdsel i utmark. Søknad ble så sendt inn, og Utvalg for miljø og utvikling(UMU) behandlet saken i møtet mandag 22. juni. Det er all grunn til å skryte av Kongsberg kommune i forbindelse med behandlingen av denne saken. Fordi kommunen her la stor vekt på at arbeidene måtte utsettes til etter den viktigste hekke/yngletida.

I saksdokumentet fra rådmannen står det nemlig: «Rådmannen har valgt å utsette oppstartstidspunktet noe for å hensynta viltet i en sårbar periode. På bakgrunn av dette mener vi at tiltaket først kan gjenoppstartes etter 1. juli 2020.»

Og politikerne i UMU fulgte rådmannens innstilling. De vedtok på møtet den 22. juni at arbeidene først kan starte opp etter 1. juli. Litt spesielt er det å registrere at Kongsberg kommune må holde miljømyndighetene «i ørene» i en miljøsak.

Naturvernforbundet i Kongsberg synes kommunen her har gjort en meget god jobb. Myrer benyttes mye som reirområde av flere fuglearter. Mange av dem legger reir rett på bakken. Nyfødte kyllinger er avhengig av insekter, noe de finner mye av på myrene. Fra førerhytta i en gravemaskin er det nesten umulig å oppdage reir og kyllinger.

Viltet har ingen mulighet for å endre tidspunktet for fødsler og hekking. Vi mennesker må tilpasse oss dette, og ikke minst ta hensyn. Det gjorde Kongsberg kommune i denne saken.

Styret i Naturvernforbundet i Kongsberg
Øyvind Stranna Larsen
Kirsten Myhr
Bård Engelstad

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.