Har sett spor som kan stamme fra ulv

Espen Marker fra Statens naturoppsyn bekrefter at de har fått inn melding om spor ved Numedalslågen – som kan være fra ulv.