Ryddet fire hengerlass med gamle sykkelramper

En dugnadsgjeng ryddet denne uken opp i skauen i Sulusåsen.