Først dro de klokken 17.22 til Svartås på Kongsberg, for å sjekke det som ble beskrevet som en mistenkelig grå røyk i skogen.

– Vi fant ingen brann, så her kan det ha vært snakk om et lite bål, sier Tore Rakvåg hos Kongsberg brann og redning.

Klokken 18.11 bar det ut på utrykning igjen, men denne gang mot Hannibalbakken i Funkelia.

– Vi fikk en melding om mistenkelig røyk i Funkelia, men dette var et bål som de som driver med dugnad i Gruveåsen hadde tent. Så heller ikke her var det noen fare, sier Rakvåg til Laagendalsposten.

Brannmannen ber om at folk som skal tenne et bål i naturen, skal si ifra til 110-sentralen.

– Det er lov å tenne bål nå, men skal du tenne et som kanskje er litt større enn et lite kaffebål, så ring 110-sentralens servicenummer og si ifra, ber Tore Rakvåg.

Ringer du og gir beskjed på telefonnummer 33 31 41 10, så er 110-sentralen informert. De som da ser røyk og melder fra, kan da bli oppdatert med at det er et meldt bål det er snakk om.

– Og det kan spare oss for en unødig utrykning, sier Rakvåg.