Rykket ut til elgpåkjørsel – holdt på å kjøre på elg selv

Av

– Det var ekstremt mye dyr ute i natt.