Meldingen om krattbrannen kom ved 19-tiden søndag. Mosebekkveien ligger i Hostvedt, opp mot Ullebergåsen/Hvamsåsen.

Det hadde startet å brenne i noe kratt, uvisst av hvilken årsak.

– En teori er at det kan ha selvantent av noe glass på stedet, men det vet vi ikke med sikkerhet. Det har i hvert fall ikke vært noe bevisst brenning på stedet, sier Nils Olav Tveiten i Kongsberg brann og redning.

Dette skjedde i nærheten av et bolighus, og folk på stedet hadde startet å slukke med både hageslange og pulverapparat.

– De hadde gjort en bra innsats og holdt brannen i sjakk, sier Tveiten.