Gå til sidens hovedinnhold

Så mange millioner koster det å gi deg skiløyper: – Det er mye som inngår

Det er kostbart å drifte skiløyper - både sommer og vinter. Og Drammen kommune har 36 mil å holde i orden.

For abonnenter
(Drammens Tidende)

– I nye Drammen har vi 360 kilometer med løyper, forteller Arven Røren, avdelingsleder anlegg, idrett og natur i Drammen kommune.

Dette betyr 36 mil som krever tilsyn og vedlikehold både sommer og vinter.

Millioner til skiløyper

Drammens Tidende har spurt kommunen om hvor mye penger det koster å drifte skiløypene i Drammen:

– Vi har gjort et overslag på hva kommunen bruker av midler på drift og vedlikehold av skiløyper i året. Siden dette er første driftsåret i ny kommune er det usikkerhet rundt hvordan innsatsen og ressursbruken vil variere over år, sier Røren.

– Men foreløpig beregning viser at kommunen bruker omlag fire-fem millioner kroner i året på drift og vedlikehold av skiløyper, fortsetter han.

Kostbare mil

Om en legger 4,5 millioner kroner til grunn, betyr det en kostnad på 125.000 kroner pr. mil, pr. år.

– Hva går disse pengene til?

– Det er mye som inngår. Alt fra drift og vedlikehold av prepareringsmaskinene, nedskriving av maskinene, lønn til løypekjørerne og strøm til lysløypene - for å nevne noe, svarer Røren.

– Og det er ikke bare på vinterstid, men det er også vedlikehold på løypene om sommeren. Så det er mye jobb og kostnader ved å holde løypene klare, fortsetter virksomhetslederen.

– Ikke sikkert det går an med bredere løyper over alt

I løpet av debatten om skøytetraséer eller klassiskspor har mange tatt til orde for å bredde ut løypene for å få plass til begge stilarter.

Drammens Tidendes politiske redaktør Hege Breen Bakken tok i sin leder 5. januar til orde for bredere løypetraseer.

"...fra dagens fire meter, til i alle fall det dobbelte", målt fra trestamme til trestamme, skrev blant annet Breen Bakken.

Les også

Skøyting eller klassisk i drammensmarka? Ja takk, begge deler!

Tidligere natur- og skogforvalter i Drammen kommune, Bjørn Ringstad, påpekte dagen etter at det å breie ut skiløypene var politikernes valg, men sa samtidig at det ville ha mange og dyre konsekvenser.

– Det vil koste mye penger, en må få til avtaler med grunneierne og det vil føre til store inngrep i naturen, uttalte Ringstad, som også påpekte at bredere skispor også ville føre med seg dyrere preparering om man skal sette i stand bredere løyper.

Les også

Tidligere naturforvalter: Utvidelse av løypene vil gi store konsekvenser – økonomisk, for grunneiere og naturen

Også Røren er klar på at en utvidelse av skiløypene i Drammensmarka vil få flere innvirkninger - på flere plan.

– Det er mange konsekvenser av å lage bredere løyper. Både økonomisk og andre forhold. Og noen steder er det rett og slett ikke sikkert at det går an å få til bredere løyper - blant annet fordi løypene går over privat grunn, sier Røren

– Det er en fordel for oss om løypene går over kommunal grunn, da står vi friere til å gjøre som vi vil innenfor regelverket. Men mange steder går løypene over privat grunn. Og der er vi avhengige av å få til privatrettslige avtaler med grunneierne, også for å kunne utvide, avslutter Røren.

Kommentarer til denne saken