Gå til sidens hovedinnhold

Saken som splittet bygda

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange trodde skolesaken i Flesberg skulle bli tidenes debatt og uenighet, meg inkludert. Men den stormen stilnet fort, da det kort tid etter kom en sak der privates aksjeinteresser sto på spill. Fusjonssaken om veivalget til Flesberg elektrisitetsverk har blitt mye større enn noen kunne tenke seg. Aksjonærgrupperinger på hver side har brukt media og sosiale medier godt på å få frem sine synspunkter i til dels krasse og usaklige personangrep.
For meg er det viktig med lokal kontroll på vårt selskap og de verdier som er bygd opp i bygda igjennom mange tiår. Lokal kjennskap til svakheter og utfordringer når strømmen går. Samt gode lokale arbeidsplasser.

Måten denne saken har blitt fremstilt mot Rollag bekymrer meg som lokalpolitiker, nettopp fordi vi er små kommuner i et land der det jobbes for sammenslåing til såkalte større robuste kommuner.
Flesberg, Rollag samt Nore og Uvdal har i dag sterke bånd i form av utallige interkommunale samarbeidsavtaler for å kunne opprettholde lovpålagte tjenester. Om det skulle bli økt fokus på mer kommunesammenslåing så ønsker jeg et forent Numedal kommune. Men hvor enkelt er det å få til, etter en så betenkt sak som fusjonsprosessen har blitt.

Når everksaken snart er over, så håper jeg at vi uansett utfall av generalforsamling. Kan sette fokus på det positive i bygda igjen. Møte hverandre med et smil og samle oss om å fortsatt løfte Flesberg som bygd.
For meg handler everksaken om mye mer enn bare kroner og øre i aksjeverdier. Det handler om lokal overlevelse som lokalsamfunn.

Kommentarer til denne saken