Som de aller siste som skal forklare seg i straffesaken mot Espen Andersen Bråthen vil de rettspsykiatrisk sakkyndige avgi sin erklæring torsdag. Det vil sette punktum for den rettslige gjennomgangen av dramaet som utspant seg i Kongsberg 13. oktober i fjor da fem mennesker ble drept og en rekke mennesker ble truet og drapstruet.

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen. Før rettssaken starte var de enige om at 38-åringen har en psykisk lidelse som er forenelig med at han kan ha vært utilregnelig under handlingene.

Vurdere utilregnelighet

Aktor i rettssaken mot 38-åringen, statsadvokat Anders Christiansen vil ikke forskuttere at han kommer til å legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Nå skal vi vurdere etter hvert hvorvidt tiltalte var utilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet. Og så hvis man mener ja, så er det en vurdering om det er nødvendig med dom på tvungent psykisk helsevern, hvor samfunnsvernet er et vilkår, og så får vi se hva som er status etter at de sakkyndige har forklart seg, uttalte Christiansen etter at siste vitne var ferdig før helgen.

– Hvilke valgmuligheter står du som påtalemyndighet overfor i et potensielt dilemma?

– Vi vil prosedere på det vi mener er riktig, og da er den første vurderingen om han var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Hvis man kommer fram til at han ikke var tilregnelig så er det spørsmål om vilkårene for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er til stede eller ikke, fortsetter han.

Tekniske bevis

Statsadvokaten frafalt fredag de øvrige vitnene i saken i Buskerud tingrett. Fire vitners skildring av dramaet som utspant seg i Hyttegata da fem uskyldige mennesker ble drept, mente statsadvokaten var tilstrekkelig for at retten skulle få forstå den ekstreme situasjonen som bare pågikk noen minutter.

Mandag fortsetter rettssaken mot Bråthen i stedet med en gjennomgang av de tekniske bevisene i saken. Biologiske spor og obduksjonsrapportene av de fem drepte skal legges fram for retten.

Tirsdag vil behandleren hans fra sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus vitne. Videre skal en analyse av internettvanene hans legges fram for retten før bistandsadvokater og til slutt de sakkyndige slipper til.

Måtte drepe

Onsdag i forrige uke fortalte Bråthen selv for retten at trangen til å drepe var utløst av at han hadde hatt smerter bak øynene i flere måneder, at han var redd for å bli blind og at han var overbevist om at måtte drepe noen, eller flest mulig, for å bli gjenfødt på nytt.

Kort etter at han ble pågrepet ble Bråthen overført til sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus, hvor han siden har vært innlagt. Han er blitt diagnostisert som varig paranoid schizofren, en lidelse han trolig har hatt i mange år forut for angrepet i Kongsberg.

Under forklaringen i retten sa han at han i dag går på medisiner og at han angrer på det han gjorde i Kongsberg 13. oktober.

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, mente klientens nye forklaring underbygger innstillingen om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Den gir jo ikke snev av fornuft, og det underbygger det både jeg og statsadvokaten sier: at han er utilregnelig, sa Neumann om forklaringen.

(©NTB)

Video: Arild R. Hansen

Video: Arild R. Hansen

Video: Arild R. Hansen