Gå til sidens hovedinnhold

Sakkyndige vil avgi rapport om Tor Kjærviks sønn

De sakkyndige som er oppnevnt for å vurdere om sønnen til advokat Tor Kjærvik var tilregnelig da han drepte faren, er gitt frist til 22. september.

De sakkyndige som har undersøkt den siktede, hadde først frist til 22. august med å levere sin rapport. Den ble siden forlenget, og det er nå ventet at den skal være klar 22. september.

Da vil det trolig også bli klart om de støtter påtalemyndighetens oppfatning av at 36-åringen mest sannsynlig var utilregnelig da han drepte faren og forsøkte å drepe farens samboer 12. april i år.

I en kjennelse fra Oslo tingrett onsdag, der sønnen som bodde i Kongsberg, ble fengslet fram til 13. oktober, viser retten til at det fremdeles hersker tvil om den 36 år gamle mannen var å anse som utilregnelig da han skjøt og drepte faren. Retten viser til en tidligere avsagt fengslingskjennelse fra juli der det går fram at det ikke er avklart om den drapssiktede mannen faktisk var utilregnelig da drapet ble begått.

– Når det gjelder siktedes psykiske helsesituasjon mener denne retten at det på det nåværende tidspunkt fortsatt er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket, og at det ikke foreligger bevis som tilsier at siktede mest sannsynlig ikke hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket, men spørsmålet framstår tvilsomt, var tingrettens oppfatning i juli.

Retten la imidlertid til at tvilen var økt etter at 36-åringen var blitt bestemt overført til tvungent psykisk helsevern.

LES OGSÅ: Drapssiktet Kongsberg-mann - politiet venter fortsatt på svar fra psykiatriske undersøkelser