Gå til sidens hovedinnhold

Salget av KKPE

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist onsdag vedtok flertallet gi kommunestyret salg av aksjene i KKPE. Til tross for 2 år med såkalte forhandlinger så måtte salget foregå raskt og i hemmelighet. Først fikk formannskapet informasjon om salget. Ingen papirer utlevert på forhånd og utleverte papirer på møtet måtte innleveres. Så smalt bomben i Lp siden alt som skal behandles i kommunestyret er offentlig. Resultatet i det siste kommunestyremøtet kjenner vi nå. Kun Arbeiderpartiet og SV stemte mot salg nå. De ville ha utsettelse til neste kommunestyre.

På disse to årene har det ikke vært dialog mellom leietagerne og de som ønsker salg. Det har heller ikke vært dialog mellom fylke og stat og de som ønsker salg. Det har heller ikke vært dialog mellom innbyggerne i Kongsberg eller naboer av Krona og de som ønsker salg. Hvor har åpenhetsprosessen, som Kongsberglista sårt heiner om, blitt av når det gjelder salget av kommunens andel i KKPE? Med listig korridorpolitikk i dagene før kommunestyremøtet i kjent Kongsberglistestil har flertallet i kommunestyret vedtatt salg til Bolten. En eier som har blitt sterkt kritisert av Kongsberglista. Hvorfor er Bolten nå plutselig så stuereine at de kan få lov til å ta ut 100 % utbytte istedenfor 60 %?

Arbeiderpartiet vedtok enstemmig, på et raskt innkalt medlemsmøte, at partiet ikke støtter salg av aksjene i KKPE på denne måten. Medlemmene gikk inn for at salget burde bli utsatt slik at en kunne ta diskusjonen i rolige former. Siden der bare er en kjøper en har forhandlet med i 2 år så skulle en tro at ytterligere 4 uker med åpen debatt hadde vært å foretrekke slik at innbyggernes, det offentlige og leietagerne hadde fått sagt sitt.

Men nå er KKPE solgt og vi må forholde oss til det. Får Arbeiderpartiet tillit i valget mandag 9. september kan jeg love at Arbeiderpartiet vil
1. Legge forholdene til rette for at universitetet, fagskolen og andre leietagere i Krona ikke skal bli skadelidende på grunn av dette salget. Det er nå en viss fare for at de kan få økte kostnader som hadde vært lettere å få KKPE til å ta enn leietagerne. Et eksempel her er økt vakthold på grunn av hærverk. Dette var en kostnad kommunen fikk KKPE til å ta. KKPE ville at leietagerne skulle ta kostnaden, men på grunn av eierskapet fikk kommunen veltet denne kostnaden over på eierne.
2. Legge forholdene til rette for videre positiv utvikling på Vestsiden. Gårdeiere, næringsdrivende har etter etableringen av Krona fått et oppsving. Parkeringsforholdene har blitt bedre slik at det er lettere å handle og bruke Vestsiden sine fasiliteter. KKPE kunne vært en god pådriver i utviklingen gjennom avtaler med gårdeiere og næringsdrivende. Dette kan nå bli vanskeligere da eierne sitter i Oslo og har ikke samme tilhørighet til Kongsberg. Dette hadde selskapet inntil kommunens andel ble solgt.
3. Ha en klar politikk ovenfor universitetet at Kongsberg ønsker å være en god vertskommune. Legge til rette for de behov universitetet trenger for å fortsatt trives her. I dag trives de veldig godt i lokalene som de har i Krona. De har fått bedre nærhet til byen og innbyggerne. I dag har ikke skolen direkte plassmangel. Men Arbeiderpartiet er klare til å legge forholdene til rette den dagen de ytrer ønske om mer plass. Dette kan bli noe tyngre nå som kommunen ikke eier noe i KKPE. Men Arbeiderpartiet ser ikke det som noe hinder, kun utfordring.
4. Ha en klar politikk ovenfor fagskolen slik at de fortsatt vil trives i den nye plasseringen de har fått. Denne skolen mangler i dag plass, men dette er løst på en god måte for de fleste av elevene. Plasseringen av fagskolen i Krona gjør at fagskolen har et tettere samarbeid med teknologimiljøet i Teknologiparken. Arbeiderpartiet er klare til å hjelpe til ytterligere å utvikle dette samarbeidet ved å legge forholdene enda mer til rette fra kommunens side.
5. Avtalen mellom KKPE og kommunen om Musikkteateret skal videreføres i samme form som i dag. Kommunen skal fortsatt være en aktiv aktør i bruken av Musikkteateret og Sølvsalen. Kulturlivet skal ikke få dårligere betingelse når de benytter seg av fasilitetene i Krona enn det de har i dag. Musikkteateret og Sølvsalen skal være kulturhuset i Kongsberg. Billigere kulturhus er det ikke mange kommuner i Norge som har fått. Dette er Arbeiderpartiet stolte av og vil vise dette gjennom fortsatt tilrettelegging av bruken av Musikkteateret for det lokale kulturlivet.

Videre så skal vi som parti uansett prate opp universitetet her i byen. Til nå har det negative vært fremtredende. Men med Arbeiderpartiet i en bedre posisjon så skal vi gjøre vårt til at Kongsberg blir en bedre ambassadør for universitetet. Vi vil at de skal føle seg velkommen i denne flotte byen, ikke bare gjennom tilrettelegging, men også ved å prate dem opp. Dette vil få større gjennomslagskraft fra oss hvis du stemmer på Arbeiderpartiet i valget på mandag 9. september. For alene er vi ikke like sterke som om vi alle var sammen.

Så vil jeg helt til slutt minne om våre andre valgkampsaker, fulltidsstillinger i offentlig sektor, rimeligere SFO, gratis skolemat, bedre kollektivtilbud, styrking av distriktene i kommunen og bedre tilrettelegging flere arbeidsplasser i kommunen. Alle skal med, over hele kommunen.

Kommentarer til denne saken