Salmonella påvist hos katt i Kongsberg – kan smitte til mennesker

Mattilsynet og Veterinærinstituttet melder om at det er uvanlig mye salmonella på småfugl i år. Det igjen fører til flere smittede katter.