Viken er landets største kulturfylke med 1,2 millioner mennesker. Fra Halden til Hallingskarvet finnes det et mangfold av kulturuttrykk, kulturhistoriske opplevelser, små og store frivillige organisasjoner, festivaler, teater, museer og mye, mye mer.

La det være hevet over enhver tvil, dette fylkesrådet har ambisjoner for Viken når det gjelder kultur. Det mangfoldige og kulturrike fylket vårt skal vi fortsette å bidra til.

Vi er på vei ut av en pandemi som har rammet kulturlivet i Viken hardt. Fellesarenaene våre har over natten blitt tatt fra oss. Konserter, festivaler, utstillinger og arrangementer har vært nødt til å avlyse, og museer har flere ganger måttet holde stengt, til stor skuffelse for mange.

Selv om mange har funnet digitale løsninger, nedskalert arrangementer og på andre måter vært kreative for å fremdeles være til stede for alle i Viken, kan det ikke erstatte hovedmålet, om å samle mennesker for å kunne oppleve, utfolde seg og engasjere.

Fylkesrådet i Viken har kontinuerlig arbeidet for å sikre gode løsninger for å holde liv i kulturbedriftene gjennom pandemien.

Fylkesrådet har sørget for at utbetalinger til kulturbedrifter har blitt fremskyndet for å sikre bedriftenes likviditet. Faste tilskudd har blitt overført, selv om aktiviteten har blitt redusert, stoppet opp eller flyttet. I tillegg har det blitt utbetalt store summer i søkbare tilskuddsordninger, til både enkeltstående aktører og bedrifter.

Viken fylkeskommune er opptatt av barn og unges tilgang på kultur. Vi satser stort på Den kulturelle skolesekken (DKS). Hvert år sørger fylkeskommunen for at 200.000 elever får oppleve profesjonell kunst- og kultur rundt om i hele Viken. Og selv om vi dette skoleåret har hatt begrensninger for å kunne reise rundt, er vi klare for å besøke alle skoler når det åpner opp. Vi bidrar til ordningen Sommerles, som gir barn inspirasjon og leseglede rundt om på bibliotekene i Viken gjennom sommeren.

Felles kulturopplevelser gir livene våre innhold og mening, og binder oss sammen. Det bryter ned barrierer, og skaper forståelse og toleranse. Derfor trenger vi også et rikt og mangfoldig kulturliv i Viken etter pandemien. Derfor er vi også opptatt av å se fremover.

Nå er vi i gang med å lage felles strategier for kunst og kultur, frivillighet og bibliotekutviklingen i Viken. Disse strategiene skal vi lage i god dialog med aktørene der ute. Uten alle de som bidrar, står på og skaper våre felles arenaer har vi ikke noe å oppleve sammen. Sammen skal vi sette retning!