Ap/Sp-regjeringen har gjort viktige endringer i innleiereglene etter gode innspill fra fagbevegelsen. Målet er et tryggere arbeidsliv der arbeidsfolk har mer makt over hverdagen sin. Nå skal vi også stille krav til bemanningsforetakene slik at arbeidsfolk får gode lønn- og arbeidsvilkår.

Innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. Vi har sett eksempler fra flere bransjer hvor lønna er lav, arbeidsdagene er lange og HMS-standardene er direkte farlige. For oss er ikke det greit. Vi lover å ta kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Derfor gjennomfører vi en storrengjøring i arbeidslivet.

For å sikre etterlevelse av innleiereglene og bygge opp under gode vilkår, er det viktig å stillekrav til de som tilbyr utleie av arbeidskraft og sikre at disse driver seriøst og ordentlig. Vi heier på de seriøse aktørene og krever at de useriøse skjerper seg.

Gjennom den nye godkjenningsordningen vil Arbeidstilsynet kontrollere at bemanningsforetakene har grunnleggende arbeidsvilkår på plass, og at de er registrert i nødvendige offentlige registre. At bemanningsforetakene har rutiner som sikrer likebehandling mellom ansatte i bemanningsforetaket og ansatte i innleievirksomheten er en viktig del av dette.

Bemanningsforetakene må blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. Ordningen vil bidra til å luke ut useriøse aktører og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft. Ordningen gir også offentlige myndigheter et bedre verktøy for å kunne føre effektivt tilsyn.

Vi må styrke det ordna arbeidslivet i hele landet. Det er viktig for oss at flest mulig har en jobb å leve av, og en jobb å leve med. Arbeiderpartiet er garantisten for et tryggere arbeidsliv. Det demonstrerer vi ikke bare på talerstolen, men også i praksis .