Dagalifjellets Vel disponerer sju fiskevann på Dagalifjellet.

Disse vannene overvåkes tett og og det settes ut litt fisk i noen av dem. Lørdag var det igjen tid for å bære ut fisk til noen av disse vannene.

Folk møttes på Torsetlia Fjellstue om morgenen. Der ble det servert servert kaffe og gitt litt informasjon om utsettet før de oppmøtte fordelte seg i grupper for å bære ut settefisken.

Hver pose med settefisk veier cirka 12-14 kg.

Det er Erling Christoffersen som er leder i den lokale fiskerikomiteen.